"Първа Частна АГ Клиника" ООД
е лицензиран през 1996 година
медицински център за
специализирана акушеро -
гинекологична помощ.
В него се извършват:

 • профилактични гинекологични прегледи за ранно
  откриване на рака на маточната шийка и млечната
  жлеза.
 • хигиена на жената и съвети за подобряване на сексуалните взаимоотношения между партньорите.
 • диагностика и лечение на хормоналните отклонения
  у жената.
 • наблюдение върху нормалното развитие на бременността и диагностика и своевременно отстраняване
  на патологични отклонения.
 • диагностика и лечение на острите и хронични заболявания на женските полови органи.
 • профилактика на нежеланата бременност, семейна и женска консултация.
 • прекъсване на нежелана бременност.
 • Клиниката разполага със следната апаратура:

 • ултразвуков диагностичен апарат-цветен, за коремна ехография и мамография.
 • ултразвуков диагностичен апарат с доплер-цветен за преглед на екстракраниални кръвоносни съдове.
 • апарат за инхалационна наркоза.
 • колпоскоп.

"Първа Частна АГ Клиника" ООД е договорен партньор на РЗОК.

"Първа Частна АГ Клиника" ООД е договорен партньор на РЗОК.