Седмичен график

Всеки ден от 8:00 до 18:00 часа

Понеделник
от 8:00 до 12:00 часа Д-р Ташкова
от 13:00 до 17:00 часа Д-р Георгиев
от 14:30 до 16:30 часа Д-р Бургова

Вторник
от 8:00 до 16:00 часа Д-р Георгиев
от 16:00 до 18:00 часа Д-р Митев

Сряда
от 8:00 до 16:00 часа Д-р Георгиев

Четвъртък
от 8:00 до 12:00 часа Д-р Георгиев
от 13:00 до 18:00 часа Д-р Ташкова

Петък
от 8:00 до 12:00 часа Д-р Георгиев
от 14:30 до 16:30 часа Д-р Бургова